TIETOSUOJASELOSTE

  1. Henkilötietojen rekisterinpitäjä: NaajaMed Oy, y-tunnus 2629833-5, kotipaikka Tuusula
  2. Rekisteriasioita hoitava henkilö: Jaana Kuulamo Ruuttila, jaana (at) naajamed.fi
  3. Rekisterin nimi: NaajaMed Oy:n henkilötietojen käsittelyä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa koskeva henkilörekisteri.
  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste: asiakassuhteiden hoitaminen ja yhteydenpito liiketoimintaa varten. Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
  5. Rekisterin sisältö: yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero), liiketoimintaan liittyvät tiedot (toteutunut liiketoiminta ja tulevaisuuden visiot)
  6. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen: tietoja ei luovuteta eikä siirretä ulkopuolisille
  7. Henkilötietojen säilytysaika: henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiiviseksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.
  8. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä: rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tiedot, oikeus tiedon korjaamiseen, käsittelyn rajoittamiseen, vaatia tietojen poistamista ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
  9. Evästeet: NaajaMed Oy voi käyttää verkkosivustollaan evästeitä. 
  10. Muutokset tietosuojakäytäntöön: NaajaMed Oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. NaajaMed Oy suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

päivitetty 20.8.2022